Ph.D. Candidates
 • Aasim Saeed

  2017级博士
  王斌 Bin Wang

  2018级博士
  莫健斌 Jianbin Mo

  2016级硕士
  2018级博士
  朱月路 Yuelu Zhu

  2016级博士
  王筱滢 Xiaoying Wang

  2013级博士
  燕鼎元 Dingyuan Yan

  2014级硕博
  王秀秀 Xiuxiu Wang

  2014级博士
  孙培卿 Peiqing Sun
  peiqingsun@163.com
  2017级博士